InfoZprávyAgrární komora ČR

Prezident AK ČR na konferencii k produkcii a nákupu potravín pre českých spotrebiteľov

08. 10. 2019

V pondelok 7. októbra sa uskutočnila na pôde ministerstva obchodu a priemyslu konferencia zameraná na trvalo udržateľnú produkciu potravín. Program konferencie bol rozdelený do troch panelov. Prvý panel bol zameraný na zodpovedný a trvalo udržateľný spôsob podnikania a priority z pohľadu vládnych inštitúcií. V druhom panely vystúpili zástupcovia organizácií a v treťom panely sa vyjadrovali zástupcovia obchodníkov a spotrebiteľov. Je však nutné podotknúť, že základom produkcie je prvovýroba, teda poľnohospodári. Práve poľnohospodárov zastupoval prednáškou námestník ministra poľnohospodárstva Jindřich Fialka. Po vystúpení prednášajúcich sa prítomní mohli zapojiť do krátkej diskusie k uvedeným témam. Prezident Agrárnej komory ČR Zdeněk Jandejsek využil priestor na diskusiu a zdôraznil základný význam poľnohospodárstva nielen pre výživu obyvateľstva, ale práve pre životné prostredie, veď poľnohospodár je prvým ekológom, nakoľko práve on je najbližšie k životnému prostrediu, práve on pracuje s pôdou, ktorá je jeho základným výrobným prostriedkom od ktorého je závislý. Chov hospodárskych zvierat je jedným z dôležitých opatrení pri zabezpečení zadržovaní vody v pôde vďaka zabezpečeniu organickej hmoty v pôde a následne zabezpečenia zooedafónu v pôde. Vidíme na príklade Španielska, kde je v niektorých oblastiach pôda „drancovaná“ a nedostávajú sa späť živiny do pôdy, dochádza ku zvyšovaniu výmery erózne postihnutých plôch až ku vzniku polopúští. Ďalšou dôležitou oblasťou je zabezpečenie zodpovedajúcich cien za rastlinné a živočíšne komodity a následne cena potravín, ktorá by mala v každom prípade pokryť náklady poľnohospodárov a následne spracovateľov. Dnes totiž bežne obyvatelia ani nevedia, aká je skutočná cena potravín, a to je chyba. Myslieť si, že keď prestaneme doma vyrábať niektoré druhy potravín, tak ich lacno dovezieme z iných krajín EÚ, či dokonca z tretích krajín, je veľkým omylom, o čom sme sa už v minulosti pri rôznych krízach presvedčili (stačí si spomenúť na nedostatok masla).

Trvalo udržateľná produkcia potravín a následne ich nákup musí byť priamo naviazaný na udržateľný spôsob výroby. V súčasnosti sú príliš veľké rozdiely nielen medzi poľnohospodárstvom na jednotlivých kontinentoch, ale už medzi jednotlivými štátmi. Už v rámci Európskej únie sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi únie, a to nielen vo veľkosti fariem, na čo často upozorňujú rôzne organizácie a snažia sa zabrániť celosvetovému trendu (nárastu výmery hospodárstiev z dôvodu zabezpečenie konkurencieschopnosti, či efektívnosti, ale aj z dôvodu využívania pracovnej sily, zabezpečenia kvalitného spôsobu života poľnohospodárov a pod.), ale aj v spotrebe hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, osív sadív a podobne. Nemôžeme očakávať, že sa ľudia vrátia desiatky rokov späť a začnú hospodáriť „na kolene“, bez výdobytkov modernej techniky, bez možnosti čerpať si dovolenku a byť 365 dní v roku na farme. Je potrebné využívať výdobytky vedy a techniky na uľahčenie spôsobu hospodárenia, veď stroje sú vyrábané práve na efektívne hospodárenie.


A ako to teda vyzerá s udržateľnou spotrebou? Podľa hodnotení je Česká republika na 7. mieste zo 67 štátov v udržateľnom potravinárstve. Plytvanie s potravinami je však vysoké, pričom najviac plytvajú práve domácnosti, ktoré tvoria 47 mil. ton potravinárskeho odpadu ročne. S plytvaním potravín úzko súvisí plytvanie so samotnými zdrojmi, napríklad na kilogram ryže je potrebných až 5 000 litrov vody. Keď teda vyhodíme akúkoľvek potravinu, je za ňou nielen náročná ľudská práca, ale aj „stratená“ voda, či živiny z pôdy, ktoré draho kupujeme zo zahraničia. Je potrebné, aby sme sa ako spotrebitelia začali správať zodpovedne a nehľadali vinu u poľnohospodárov, ktorí naše požiadavky na zdravé potraviny plnia.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná riaditeľka pre SPP, úrad AK ČR

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

22. 02. 2020

EuroEuro25,060
DolarDolar23,206
LibraLibra30,012

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
22. Únor
Trávnické čumprdění, to je masopust! více ›
25. Únor
Jarní semináře - inovace technologií se záměrem zlepšení hospodaření s půdou - Středočeský kraj více ›
25. Únor
Výživa a hnojení rostlin, půdoochranné technologie zpracování půdy v návaznosti na DZES více ›
26. Únor
Jarní semináře - inovace technologií se záměrem zlepšení hospodaření s půdou - Plzeňský kraj více ›
27. Únor
Jarní semináře - inovace technologií se záměrem zlepšení hospodaření s půdou - Jihočeský kraj více ›
Akce škol:
13. Březen
Reprezentační ples Zahradnické fakulty MENDELU více ›
18. Březen
POLABSKÝ MOTÝL 2020 více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz