InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M08

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 12.9.2019

09. 10. 2019

30.9.2019 - Schválení novely nařízení vlády č. 185/2015 Sb.

Dne 12. září 2019 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 234/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb. o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů; účinnosti nabylo 27. září 2019. Toto nařízení vlády upravuje podmínky opatření v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020.

Dotace podle tohoto nařízení vlády jsou poskytovány na založení lesního porostu, péči o takto založený lesní porost v trvání 5 let a jako náhrada za ukončení zemědělské výroby po dobu 10 let po roce založení porostu.

V novelizovaném znění nařízení vlády je aktualizována tabulka v příloze č. 1, která byla upravena na základě znění vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, účinné od 1. ledna 2019. Dotace na výsadbu lesních dřevin jsou tak nadále poskytovány v souladu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Změnou došlo, mimo jiné, k úplnému vyloučení podpory výsadby jedle obrovské, na cílovém hospodářském souboru 45 již nelze podporovat výsadbu borovice lesní a na cílovém hospodářském souboru 47 není podporována výsadba smrku ztepilého. Byla také navýšena hranice minimálního počtu sadebního materiálu u dubu zimního v cílovém hospodářském souboru 25 a 45, a to z počtu 8 tisíc na 10 tisíc kusů na 1 hektar.

Dále, v souvislosti s koncem programového období Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, novela uzavírá příjem žádostí o poskytnutí dotace na založení lesního porostu od roku 2021 podle tohoto nařízení vlády.

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

12. 11. 2019

EuroEuro25,510
DolarDolar23,103
LibraLibra29,752

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
12. Listopad
Konference Chov prasat 2020 - výzvy a příležitosti více ›
12. Listopad
Odborný seminář: Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů více ›
12. Listopad
Odborný seminář: Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů podle nové legislativy Evropské unie více ›
14. Listopad
Odborný seminář „Odpovědné používání antimikrobik v chovech drůbeže" více ›
14. Listopad
Manažerské fórum zemědělců, potravinářů a venkova Středočeského a Ústeckého kraje více ›
Akce škol:
15. Listopad
Den otevřených dveří ČZA Humpolec více ›
19. Listopad
Moderní chov prasat v ČR v Brně více ›


Dnes se konájí 3 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz