InfoKomodityStatistické informaceIndexy cen

Indexy cen výrobců - srpen 2019

09. 10. 2019

Meziroční růst cen zemědělských výrobců výrazně zpomalil

16.09.2019 - Kód: 011047-19 - Meziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, ceny stavebních prací o 0,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 %, ceny zemědělských výrobců se snížily o 6,0 %. Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 4,1 %, průmyslových výrobců o 2,1 %, stavebních prací o 3,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 6,0 %. Klesly ceny brambor o 19,0 %, olejnin o 12,0 %, zeleniny o 11,5 %, obilovin o 6,3 %, drůbeže o 2,8 %, skotu o 1,4 % a mléka o 1,1 %. Vzrostly ceny jatečných prasat, a to o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,1 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 0,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,8 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 0,8 % a elektrických zařízení o 0,5 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,1 %, z toho mléčných výrobků o 0,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,0 %, naopak ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa vzrostly o 0,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 0,4 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 6,0 %. Dále se zvýšily ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 % a za právní a účetnické služby o 0,2 %. Klesly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,1 % (v červenci o 12,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 2,8 %. Ceny brambor byly vyšší o 75,9 %, ovoce o 22,3 %, zeleniny o 18,4 % a obilovin o 1,8 %. Ceny olejnin klesly o 1,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,7 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 25,0 % a mléka o 4,5 %. Nižší byly ceny vajec o 8,6 %, drůbeže o 3,2 % a skotu o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily stejně jako v červenci o 2,1 %. Vyšší byly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 9,6 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 4,2 %, v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,0 %, v odvětví těžby a dobývání o 6,8 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 2,2 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,5 % a energií o 3,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,8 % (v červenci o 3,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,2 % (v červenci o 3,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v červenci o 2,5 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 6,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,9 %. Vyšší byly dále ceny za poradenství v oblasti řízení o 4,4 % a za služby v pozemní dopravě o 2,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 0,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,4 % (stejně jako v červenci).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (v červnu klesly o 0,7 %). Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 1,7 %. V Německu, v Rakousku a v Polsku vzrostly ceny shodně o 0,1 %. Na Slovensku se ceny nezměnily a v České republice byly ceny nižší o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Belgii o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v červenci vyšší o 0,6 % (v červnu o 0,9 %). Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 6,2 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,2 %, v České republice o 2,1 %, v Německu o 1,3 % a v Polsku o 1,1 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,3 %. Nejvyšší pokles cen byl v Dánsku o 3,0 %.

___________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2019

Přílohy:

cipc091619.docx

Tab. 1 Indexy cen výrobců
Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)

Výše uvedené přílohy ke stažení


Tiskové sdělení: Meziroční růst cen zemědělských výrobců výrazně zpomalil
Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ (soubor mp3)

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

22. 02. 2020

EuroEuro25,060
DolarDolar23,206
LibraLibra30,012

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
22. Únor
Trávnické čumprdění, to je masopust! více ›
25. Únor
Jarní semináře - inovace technologií se záměrem zlepšení hospodaření s půdou - Středočeský kraj více ›
25. Únor
Výživa a hnojení rostlin, půdoochranné technologie zpracování půdy v návaznosti na DZES více ›
26. Únor
Jarní semináře - inovace technologií se záměrem zlepšení hospodaření s půdou - Plzeňský kraj více ›
27. Únor
Jarní semináře - inovace technologií se záměrem zlepšení hospodaření s půdou - Jihočeský kraj více ›
Akce škol:
13. Březen
Reprezentační ples Zahradnické fakulty MENDELU více ›
18. Březen
POLABSKÝ MOTÝL 2020 více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz